Trošku viac o členoch skupiny

Mgr. Beáta Babinová – vyrastala v obci Ulič, kde navštevovala materskú a základnú školu. Po jej ukončení študovala na Strednej pedagogickej škole v Prešove. Od malička rada spievala a popri štúdiu na strednej škole spievala v speváckom zbore Svitanok pod vedením Pavla Vasiľa.  V roku 1999 úspešne ukončila štúdium na Prešovskej univerzite. Bola členkou  speváckej skupiny Riava v Humennom a členkou FS Kalina.  Je vydatá, má jedného syna. Žije v Humennom, kde pracuje Ako učiteľka na základnej škole Pugačevovej. Bola členkou FS Kalina a speváckej skupiny Riava. Vo voľných chvíľach rada číta a venuje sa aranžérstvu.

I najväčšia vec rastie z malých začiatkov.“

 

Mgr. Miriam Mudriková – detstvo strávila v malebnom mestečku na východe Slovenska  v Medzilaborciach. V roku 1990 úspešne ukončila štúdium na Strednej pedagogickej škole v Prešove, kde bola členkou speváckeho zboru Svitanok. Po ukončení strednej školy pracovala ako učiteľka MŠ v Bratislave. Na východ Slovenska sa vrátila v roku 1992, kedy sa jej narodil syn Miroslav. Pracovala ako lektorka Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach. V roku 2000 úspešne ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Od útleho detstva sa venuje prednesu poézie a spevu. Je vydatá a žije v Humennom. Pracuje ako učiteľka základnej školy  SNP 1 v Humennom.  Bola členkou FS Kalina v Humennom a speváckej skupiny Riava. Svoj voľný čas trávi s rodinou, venuje sa turistike.

„Veľkých cieľov je možné dosiahnuť jedine, keď sa spojí viacero ľudí dohromady.“

 

PaedDr. Marianna Coganová – vyrastala v Medzilaborciach, kde po ukončení ZŠ navštevovala aj gymnázium. Ďalej pokračovala v štúdiu matematiky a fyziky na Fakulte prírodných a humanitných vied v Prešove. Získala doktorát z fyziky a momentálne pracuje na ZŠ v Humennom.
Od malička sa venuje spevu, ktorý ju sprevádza celým životom. Počas štúdia na gymnáziu bola členkou folklórneho súboru "Kamjana" v Medzilaborciach a po ukončení vysokoškolského štúdia členkou  folklórneho súboru " Kalina" v Humennom, neskôr ako členka speváckej skupiny Riava.
Okrem spevu má záľubu v počítačoch, ručných prácach. Má rada zvieratká, najmä mačky. Snaží sa mať stále úsmev na tvári, byť optimisticky naladená a rozdávať radosť.
"Ži každý deň tak ako keby bol ten posledný…"

 

    Bc. Tatiana Glodová  – vo svojom rodnom meste ukončila základnú školu a strednú chemickú priemyslovku s maturitou, odbor TIS. Po jej ukončení vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Od detstva spievala a bola dlhoročnou členkou FS Kalina v Humennom a členkou speváckej skupiny Riava.  Zúčastnila sa rôznych súťažných prehliadok v oblasti folklóru a spevu.  Toho času je čerstvou mamičkou dcéry Alexandry, je vydatá a úspešne študuje na vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pracuje ako učiteľka v materskej škole v Radvani nad Laborcom. Svoj voľný čas venuje rodine.

„Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.“

 

Rastislav Jarolinvyrastal  v Chlmci kde navštevoval materskú a  základnú školu. Je absolventom základnej umeleckej školy v Humennom, kde sa venoval hre na akordeón . Úspešne ukončil stredné odborné učilište stavebne s maturitou, odbor  mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá. Má dvoch bratov, je slobodný. Od malička sa venuje spevu a hudbe. Zúčastnil sa viacerých súťaží východného regiónu v speve. Ďalej pokračoval ako akordeonista  speváckej skupiny Riava. Jeho koníčkom je hra na akordeón a automobilový svet. Jeho cieľom je neustále sa zdokonaľovať v hre na akordeóne a dostať sa čo na najvyššiu amatérsku umeleckú úroveň.

Talent je odvaha začínať stále odznovu

 

Predstavenie členov

BEÁTA BABINOVÁ – je učiteľkou, ktorá sa narodila a vyrástla v prekrásnej prírode Polonín. Skláňa sa nad hlávkami malých slniečok, aby ich naučila prvé hlásky, prvé písmená. Popri pracovných povinnostiach, starostlivosti o rodinu, svojho syna a manžela, odovzdáva veľký kus srdca aj spevu ľudových piesní.
MIRIAM MUDRÍKOVÁ – je dušou speváckej skupiny. Je vždy plná energie a nových nápadov. Miriam pokračuje v šlapajách svojich rodičov. Umelecké slovo, poézia a pieseň sú neomysliteľnou súčasťou jej života. Svoju prácu učiteľky strieda s povinnosťami manželky a matky.
MARIANNA COGANOVÁ – je rovnako učiteľkou, ktorá matematické vzorce, čísla a fyzikálne zákony strieda s nádhernými tónmi ľubozvučných piesní. Mariana začínala už ako malá speváčka v Medzilaborciach pod Kamjanou.
TATIANA GLODOVÁ– jej úsmev, milé slová a čarovný hlas ju sprevádzajú nie len na folklórnych vystúpeniach, ale aj pri práci s deťmi v materskej škole. Spevu sa venuje od svojich šiestích rokov.

NA AKORDEÓNE HRÁ A SPIEVA
RASTISLAV JAROLÍN – tento mladý muž je pýchou speváckej skupiny. Mladý talentovaný akordeonista pochádza z rodiny nadaných muzikantov. Rastislav je študent, ktorý okrem záujmu o svet automobilov svoj voľný čas venuje spievaniu a hudbe.

Zrod speváckej skupiny

Spevácka skupina Lelija  všetci sme bývalí členovia FS Kalina a speváckej skupiny Riava. V období stagnácie FS Kalina  a speváckej skupiny Riava sme v túžbe po speve vytvorili v auguste 2005 samostatnú spevácku skupinu Lelija. Piesne si vyberáme a upravujeme sami. Amatérski podľa vlastného cítenia, bez notového zápisu. Vraciame sa k starým zabudnutým piesňam nášho regiónu, ale aj k piesňam ruským a ukrajinským.

Mali sme možnosť vystúpiť na javisku nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Česku, Srbsku, Maďarsku   a na  Ukrajine (Kyjev). Pravidelne sa zúčastňujeme folklórnych festivalov, kultúrnych a spoločenských podujatí v našom regióne. Vystúpili sme na Matičných dňoch v Martine, kde sme úspešne reprezentovali folklór našej národnostnej menšiny na Slovensku, v Bratislave na dňoch Bieloruskej kultúry, v Košiciach, Prešove,  a v mnohých dedinkách východného Slovenska.

Vytvárame si vlastné scenáre k jednotlivým ročným obdobiam a tradíciam, v ktorých nechýba umelecké slovo, moderátorsky text v spojení s piesňou. Pravidelne sa zúčastňujeme festivalov duchovných piesni a vianočných koncertov s prezentáciou rusínskych Vianoc – Rizdvjanych svjat a nádherných kolied.

LELIJA v programe KAPURA

Najväčšou novinkou našej skupiny je účinkovanie v programe KAPURA, ktorú vysielala STV2 v sobotu 5.12 2009 o 15,20 a v repríze v nedeľu 6.12.2009 o 9,10. Tento víkend ste nás v tejto relácii mohli nielen počuť, ale aj vidieť.
Nahrávanie šotu sa realizovalo v utorok 30.11.2009 v krásnom prostredí humnského skanzenu…
Všetkým, ktorí nám poslali hlas, srdečne ďakujeme… A tí, ktorí tak ešte neurobili, to môžu napraviť zaslaním SMS na číslo 7033 s textom KAPURA 5. 
 

Ukončenie nahrávky nového CD

28.11.2009 sme nahrali v štúdiu v Humennom poslednú skladbu nášho nového CD pod názvom LELIJA 2 "Polituje ptašok", na ktorom bude 14 prevažne ľudových piesní. Tie sú nielen rusínske, ukrajinské, ale aj ruské.  Nasledujúce dni sú vyčlenené na úpravu  a mixovanie jednotlivých piesní, ktoré sú v rukách šikovného zvukára. Obálka CD je tiež v štádiu výroby, dolaďujú  sa posledné úpravy a koncom roka bude vydané nové CD skupiny LELIJA. Veľmi sa tešíme na jeho zrodenie a uzretie svetla na trhu.
O jeho krste budeme všetkých nadšencov ľudovej hudby, priaznivcom skupiny Lelija a sponzorov CD včas informovať.