Otvorenie kancelárie honorárneho konzula

19.februára 2010 bola v Košiciach slávnostne otvorená kancelária honorárneho konzula Ruskej federácie na Slovensku Mgr. Ladislava Štefka s pôsobnosťou pre košický a prešovský kraj. Otvorenia sa zúčastnil okrem primátora mesta Košíce Františka Knapíka aj veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike J.E. Alexander Udaľcov, primátor mesta Humenné MUDr. Vladimír Kostilník, konzuli Belgicka, Španielského kráľovstva a mnohí ďalší.
 

Príjemnú atmosféru a veselý podtón  stretnutia významných ľudí robila ľudová hudba a spev, ktorú predstavovala skupina Pajtaše zo Sniny :
 

a spevácka skupina Lelija z Humenného.