Veselú Veľkú noc

Blížia sa sviatky plné hojnosti, radosti a oddychu, preto chceme všetkým našim priaznivcom zaželať ich príjemné prežitie bez úrazu a s očakávaním na krst nášho 2. CD – Polituje ptašok, ktoré je už na svete a ktoré uvedieme do sveta koncom apríla, príp. začiatkom mája.
Včas Vás budeme informovať!
 

 

Lelija Marianna a jej blog

Lelija Marianna pravidelne aktualizuje svoj blok, ktorý si môžete pozrieť po kliknutí na:

Lelija pri oslavách MDŽ v Habure

Pri príležitosti osláv MDŽ zorganizoval 7.marca 2010 starosta obce Habura v okrese Medzilaboriec, pán Mikuláš Juščik, posedenie pre všetky ženy.

Program sa začal o 15,00 v kultúrom dome slávnostným príhovorom pána starostu a po ňom  nastúpili na scénu deti z materskej školy s kultúrnym programom. Detičky boli veľmi zlaté, predstavili sa spevom, tancom, báseňami  a ručne vyrobenými darčekmi pre svoje mamy, babky, tetky… Tie ocenili svoje ratolesti veľkým potleskom a na javisku privítali nás – Leliju. Predstavili sme sa pieňami zameranými na ženy, matky a dievčenské obdobie. Zožali sme potles a vyvolali na ich tvárach slzy vďaky  za piesne plné uznania ich starostlivosti a lásky, ktorou zahŕňajú svoju rodinu…
 
 

Všetkým ženám všetko len to najlepšie praje LELIJA