Posedenie s piesňou

 11.júna 2010 pripravil Zväz Rusínov a Ukrajincov SR pre svojich členov príjemné popoludnie pod názvom “Posedenie s piesňou” v hoteli ALIBABA v Humennom, hosťom ktorého bola naša skupina – Lelija.
 Stretlo sa tam síce málo ľudí, avšak o to boli vrelejší a povdačnejší za každú našu rusínsku, ukrajínsku, ruskú ale aj zemplínsku pieseň. Zaspievali si spolu s nami, porozprávali sa medzi sebou a nás obdarili milým potleskom a červenou ružičkou… 

Vypočuli ste si nás v rozhlase

V nedeľu, 13.júna 2010, ste si nás mohli vypočuť v Slovenskom rozhlase, v Rádiu PATRIA o 18,00.
Rozhovor s nami bol nahrať moderátor národnostného vysielania p. Andrej Kandráč. V relácii okrem našich hlasov zazneli aj piesne z našich oboch CD.
Dúfam,že sme Vám našou prítomnosťou v relácii spríjemnili podčer, pri ktorom ste sa o nás mohli dozvedieť možno to, čo ste zatiaľ nevedeli…

Lelija odpytovala snúbencov

 Veľké životné rozhodnutie zrelých mladých ľudí je uzavrieť manželstvo s človekom, s ktorým chcú prežiť spoločné chvíle až do konca života. A takýto cieľ si vytýčili aj snúbenci v Humennom Veronika Brehovská a Patrik Vacula, ktorí si 5.júna 2010, povedali svoje ÁNO pred očami svojich rodčov, známych, blízkych a priateľov. 
 Jedným zo zvykov patriaci práve na takémuto dňu okrem iného je aj odobierka snúbencov, kedy sa deti odpytujú od svojich mám, otcov, súrodencov a blízkych, ďakujú im za ich starostlivosť, lásku a čakajú od nich požehnanie na spoločnej ceste životom, ktorú sa rouhodli začať kráčať spoločne.
 Bolo veľkým potešením našej speváckej skupiny podieľať sa na tomto slávnostnom akte v dome nevesty a obohatiť noomanželom ich "najkrajší deň" v živote. Želáme im veľa zdravia a pohody pri prekonávaní každodenných starostí a radostí, ktoré im prídu do cesty!
 
      

" Vo víre života som Ťa vyhľadala a do rúk Ti dala život svoj.
Staraj sa o neho láska moja, veď to bude aj život Tvoj…"