Radvanské slávnosti

29. augusta 2010 sa konal XIII.ročník Radvanských slávností v Radvani nad Laborcom, ktorý sa niesol v honosnom kultúrnom duchu. Program, ktorý trval takmer 4 hodiny, zostavil a režíroval Berty Soták. Podľa jeho scenára sa okrem Lelije predstavili:
modernými piesňami žiaci zo ZŠ a MŠ z Radvane nad Labocom
ľudovým spevom s vlastným doprovodom na akoredóne redaktorka rádia PATRIA PaedDr. Štefánia Levkaničová z Košíc
 humorom ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc
ľudovými piesňami spevácke skupiny Sosna a Voľanka
tancom, spevom a hudbou folklórny súbor Šiňava zo Sniny
krásnym a precíteným hlasom mladý talent Roland Guba z Medzilaboriec
 piesňou starosta obce Radvaň nad Laborcom pán Andrej Glod
Pozvanie na slávnosti prijal poslanec Prešovského samosprávneho kraja Ing. Ivan Solej a predseda Rusínskej obrody na Slovensku Vladimír Protivňák. Obecenstvo bolo skvelé a všetkých účinkujúcich obdarovalo obrovským potleskom.