Národná včelárska výstava

V dňoch 23. – 24. októbra 2010 zorganizovalo mesto Humenné v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov Národnú včelársku výstavu s medzinárodnou účasťou, ktorej sa potešili všetci jej návštevníci. Mali totiž výnimočnú možnosť stretnúť sa s  predajcami medoviny, medu, medovníkov, úľov, včelárskych nástrojov, rôznych pochúťok a ozdobných predmetov.
 Celá akcia začala slávnostným pochodom mestom so zástavami, sv.omšou v rímsko-katolíckom kostole Všetkých svätých a pokračovala krátkym kultúrnym programom v Dome kultúry. V ňom sa v úvode predstavil pán Ivan Mihalič (člen speváckeho Humenského tria) so svojou žiačkou zo ZUŠ  Veronikou Kováčovou, ktorú pri jej speve doprevádzal hrou na akordeóne. Po ich vstupe sme sa rusínskou, zemplínskou a ukrajinskou piesňou predstavili my, Lelija, hoci v polovičnej zostave, nakoľko dve členky skupiny sa pre pracovné povinnosti nemohli zúčastniť tejto akcie.Spolu s našim akordeonistom Rasťom  sme zožali potlesk, po ktorom sme sa vybrali na včelársku výstavu a kochali sa krásnymi dekoráciami jednotlivých stánkov.
 
 V ďalších hodinách a aj v nasledujúci deň boli pripravené rôzne zaujímavé prednášky s včelárskou tematikou.


 

 

 

 

 

Reklamy

Terapia nepozná hranice

14.októbra 2010 bol v Kalinove, v okrese Medzilaborce, zrealizovaný projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko 2007 – 2013 pod názvom “Terapia nepozná hranice”, ktorý bol schválený na poľskej strane. Jeho cieľom bola poľsko-slovenská spolupráca za účelom zvýšenia kvality života postihnutých zo znevýhodnených skupín.
V rámci tohto projektu bol vytvorený kultúrny program, ktorý pripravili spolu s postihnutými deťmi ich vychovávatelia v Poľsku a na Slovensku. Ako hosť v ich programe bola pre spestrenie pozvaná naša spevácka skupina, ktorá mala medzi prítomnými účastníkmi a hosťami veľký úspech. Naše piesne nielen spestrili ich tance a spevyí, ale potešili aj ich srdiečka, dôkazom čoho bol ich potlesk a spoločné spievanie poľsko-slovenských piesní.
Od riaditeľa Domova sociálnych služieb v Kalinove, PhDr. Milana Burcina sme boli obdarované krásnymi kytičkami a pekným slovom nás ocenili aj hostia a samotní aktéri programu, ako hlavná sestra domova Bc. Nadežda Hinďošová či riaditeľ Domova sociálnych služieb v Stropkove PaedDr. Ján Melnik:
a
 V závere programu nás o spoločnú fotografiu požiadal aj jeden z našich fanúšikov: