Oslava Matiek a Otcov

V jedno upršané nedeľné popoludnie, 19. júna 2011, sme zavítali do malej dedinky v okrese Medzilaborce – Ňagova, kde starosta obce Sergej Smetanka pripravil pre svojich občanov príjemné stretnutie spojené s kultúrnym programom v podaní ľudovej rozprávačky ARANI z Jarovníc a našej speváckej skupiny LELIJA.

Hlavnou ideou slávnostného podujatia bola oslava našich mám a otcov ako aj celej rodiny, ktorá v dnešnej dobe je veľmi dôležitá pre zdravé vzťahy v spoločnosti a pre spokojný a šťastný život najmä mladej generácie.

Prítomní boli veľmi milí, účinkujúcich povzbudzovali potleskom a v závere programu si spolu s nami všetci zaspievali, čo potešilo naše srdcia a pre zmenu  sme my – účinkujúci – ocenili veľkým potleskom celé publikum.

Po programe bolo pripravené pohostenie v podobe koláčov, pečených porôžtekov, chlebíkov a vínka, s čím bola spojená aj príprava večernej zábavy pre občanov Ňagova.