Lelija vítala lekárnikov

V piatok, 23.septembra 2011, sa konala v Dome kultúry v Humennom celoslovenská konferencia Slovenskej lekárnickej komory, na ktorej sa prezentovali lekárnici a farmaceuti rôznymi zaujímavými prednáškami. Okrem toho využili možnosť predstaviť nové produkty rôznych farmaceutických firiem v podobe propagačných materiálov, vzoriek liekov a cenných rád.

Po celodennom nasávaní odborných informácií bola pre všetkých zúčastnených pripravená slávnostná recepcia, na organizácii ktorej sa podieľal Mgr. Ondrej Sukeľ.

Kultúrny program obohatil Marián Čekovský so svojou skupinou a tanečná skupina MERLINzo Sniny. Hlavnou úlohou našej skupiny na tomto podujatí bolo slávnostné uvítanie hostí, ktorí si naše piesne vypočuli pri vstupe do sály MsKS.

Náš spevácky výkon pozitívne ohodnotila aj primátorka mesta Humenné – PhDr. Jana Vaľová, ktorá bola jendou z pozvaných hostí.

Čepenie nevesty

V sobotu, 3 .augusta 2011, sme pred polnocou zavítali na svadbu novomaželov – Petra Cára a Jany Dolobačovej v Humennom, aby sme mladú a krásnu nevestu začepili do kroja a spravili z nej – z dievčaťa – mladú ženu.

Celý obrat začal za tmy, v svetle štyroch sviečok, za sprievodu spevu a hry akodeónu.

Po začepení sa nevesta rozlúčila so svojimi rodičmi, ktorí jej dali požehnanie a popriali jej šťastné vykročenie do manželského života s vyvoleným mužom.

Ďalej nasledovalo spoločné rozlúčenie sa s dievkami, po ktorom sa začal redový tanec. V ňom sa nevesta do sýta vytancovala so všetkými svadobčanmi, ktorí jej za tanec zaplatili eurami.

Petrovi a Janke želáme veľa šťastných a radostných rodinných chvíľ!!!

Festival v Inovciach

Každý rok sa začiatkom septembra koná festival v malej dedinke INOVCE v okrese Sobrance. V tomto roku 2011 pripadli tieto slávnosti na 3.septembra.

Duchovný otec – Pavol Novák – pozýva na tento festival známych – stálych hostí a účinkujúcich, ale okrem nich majú možnosť predstaviť sa  svojim tanečným alebo speváckym programom aj nové folklórne skupiny.

Na 4.ročníku mohli dedinčania počuť a vidieť z pomedzi stálych hostí našu spevácku skupinu Lelija, sestry Uhlarové, deti z Inoviec a Máriu Mačoškovú.

K novým účinkujúcim sa zaradila spevácka skupina Zaričanka zo Stakčína, folklórny súbor Jahodná a ľudová hudba Ondreja Kandráča.

V úvodnej časti, v duchovnom bloku, sa štyrmi duchovnými piesňami prestavil Zbor katedrálneho chrámu Kirila i Mefodia. Po nich nasledovalo vystúpenie našej skupiny, v rámci ktorého sme jednu z troch piesní – Otec mij duchovnyj- venovali organizátorovi festivalu, otcovi Pavlovi Novákovi, ktorý pred týždňom oslávil svoje okrúhle životné jubileum – 35.rokov života. Pri tejto príležitosti sme mu venovali ikonu sv.Panny Márie, ktorú sme si doniesli z kláštora v Srbsku.

Druhá časť festivalu sa niesla vo folklórnom duchu a do tohto bloku nás uviedli deti z Inoviec. Potom nasledovali vytúpenia skupín ako Zaričanka, sestry Uhlarové zo Žakoviec, Marka Mačošková, Lelija a súbor Jahodná. Tento kultúrny blok končil krstinami, ktoré nacvičili domáci z Inoviec. V závere naladil veselú atmosféru Ondrej Kandráč so svojou skupinou, po ktorej nasledovala tanečná zábava v podaní skupiny NATURAL zo Sniny.

Počas celého festivalu mali všetci prítomní možnosť občerstviť sa nápojmi a pochutnať si na vynikajúcom gulášiku. Po skončení celého festivalu sa konala slávnostná recepcia plná dobrôt na prestretom stole.