Literárno-hudobný večer Rusínov-Ukrajincov

V piatok, 18.novembra 2011, zorganizovala mestská organizácia ZRUS na Slovensku v Michalovciach v rámci cyklu “Z Karpatských hôr do zemplínskych dolín” literárno-hudobný večer v reštaurácii Aréna v Michalovciach.

Hlavným programom večera bol umelecký prednes poézie, ktorej autorom je MUDr. Jozef Zbihlej a hudobné vystúpenie speváckej skupiny LELIJA.

Príjemný večer otvoril JUDr. Svätoslav Nirod, ktorý zároveň oboznámil prítomných so scenárom večera. Vybrané básne z dielne autora MUDr. J. Zbihleja predniesli nadšenkyne jeho poézie a pomedzi ne sa krátkymi vstupmi predstavila skupina Lelija.

Záver programu patril rusínko-ukrajinským piesňam, ktoré si spolu s Lelijami zaspievali aj prítomní hostia ako poslankyňa NR SR Dr. Ľubica Rošková, Ing. Jozef Godarský s manželkou, Michal Ivanco s manželkou či členovia speváckej skupiny Rusínia z Humenného.

Po pestrej speváckej zábave si celá skupina Lelija pochutnala na výborných  domácich pirohách.

Všetci odchádzali z tohto večera v príjemnej nálade a s dobrou náladou na tvári i na duši.

Tešíme sa už teraz na ďalšie takého stretnutie!