Na Kráľovej holi

Začiatkom augusta 2012 sme dostali pozvanie zúčastniť sa na 18.ročníku festivalu pod názvom OZVENY staroslovienčiny Pod kráľovou hoľou, ktorý organizuje obec Telgárt.

Toto pozvanie sme samozrejme neodmietli a veľmi sme sa tešili na zážitky, ktoré nás tam čakajú, nakoľko sa festival niesol v duchu chrámového a ľudového spevu a v tomto kraji z nás ešte nikto nebol.

18.augusta 2012 sme vyštartovali o 6,00 z Humenného a namierili si to priamo k prameňu rieky Hron, kde všetkých pozvaných vítali ovčím syrom, malinovicou a chutným gulášom.

Stretli sme sa s mužskou speváckou skupinou Poľana z Košíc, ktorý dorazili na festival v rovnakom čase ako my.

Presne na obed zazneli na vrchole Kráľovej hole, v nadmorskej výške 1946 m,mužské a ženské hlasy, ktoré za doprovodu akordeónu spievali vopred pripravené piesne.

Odtiaľ sme sa všetci premiestnili do obce Telgárt, kde sme sa prezliekli do krojov a pripravili sa na spevy duchovných piesni v gréckokatolíckom kostole so začiatkom o 15,00.

Tóny ľudových piesni a rezkých tancov zazneli večer v kultúrnom dome, kde obecenstvo odmeňovalo spevákov a tanečníkov obrovským a neutíchajúcim potleskom.

Každá skupina po skončení svojho programu dostala voňavý kvet a pekne vytlačené poďakovanie.

Uvítanie účastníkov plenéru v Brekove

V dňoch12.8. – 18.8.2012 sa konal 8.ročník Medzinárodného výtvarného plenéru v Brekove, v rámci ktorého prebiehal aj 5.ročník Letnej umeleckej školy pre deti a dospelých.

V nedeľu podvečer sa streli všetci nadšenci výtvarného umenia v motoreste Dvor pod viničnou skalou, kde ich chlebom a soľou vítala spevácka skupina Lelija.

Popri počúvaní organizačných pokynov, vzájomného predstavovania sa účastníkov plenéru, sa večer niesol  aj v duchu folklóru, ktorý bol v našom podaní ukrytý v rusínskych, poľských, zemplínskych, ukrajinských a ruských piesniach.

Atmosféra bola veľmi uvoľnená, príjemná a my sme sa cítili v takejto milej spoločnosti s medzinárodným osadenstvom veľmi dobre.

Ešte raz ďakujeme za pozvanie a pekne strávený večer.

Viac informácií a fotografií z tejto akcie si môžete prečítať na stránke: plenerbrekov

Hámorska míľa

V sobotu, 11. augusta 2012, obec Zemplínske Hámre pripravila pre svojich občanov i jej návštevníkov zaujímavé kultúrne podujatie pod názvom Hámorska míľa, ktoré sa začalo hudobným úvodníkom 10.00  a športovou olympiádou pre deti a mládež.

Slávnostné zahájenie festivalu začala o 14,30 domáca detská spevácka skupina HAMORČATÁ a ženská spevácka skupina HÁMORČANKA. Potom sa predstavil humorným slovom ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA:

a spevácka skupina LELIJA, ktorá čepila nevestu:

Ďalej to boli:

– spevácka skupina STARINČANKA

– GITAROVÉ TRIO z Humenného

– spevácka skupina PAJTAŠE

– folklórny súbor CHEMLON

– tanečný súbor MERLIN

O 19,30 vrcholil festival programom v podaní humoristicko zábavnej skupiny DRIŠĽAK.

Fotografické spomienky v Dennom centre v Humennom

6.august 2012 bol príjemný pre všetkých návštevníkov Denného centra v Humennom. Uskutočnila sa tam totiž výstava fotografií z rôznych akcií daného Centra od roku 1986 po súčasnosť.

Okrem zaujímavých fotografií, kroník a obrázkov prítomných potešili peknými piesňami aj dve ženské spevácke skupiny:

LELIJA

JESIENKY

Po úvodnom slove organizátorky Mgr. Antónie Haleckej a po kultúrnom programe sa všetci hostili chutnými chlebíkmi, kávičkou, koláčikom a milými spomienkami na čase minulé i menej vzdialené.

22.ročník kultúrnych slávností v Ubli

5.augusta 2012 sa konal v poradí už 22.ročník kultúrnych slávností v Ubli, v okrese Snina.

Počasie si občania asi pekne vymodlili,lebo bolo krásne teplo a všetci si vychutnávali pripravené podujatie.

Prítomným na slávnostiach sa predstavili domáci i zahraniční účinkujúci ako:

– FS Ubľanka

– Mužská spevácka skupina Dukát

– FS Zaričanka

– Mužská spevácka skupina Kyčera

– spevácky zbor Rusínia z Humenného

– Dievčanské duo z Užhorodu

– ženská spevácka skupina Lelija

– FS Beskyd

– Gitarové trio z Humenného

– ženská spevácka skupina Dúha

– FS Magura z Kežmarku

Podvečer nechýbala ľudová hudba Ondreja Kandráča so speváčkami Poráčovej a Mačoškovej.