Hámorska míľa

V sobotu, 11. augusta 2012, obec Zemplínske Hámre pripravila pre svojich občanov i jej návštevníkov zaujímavé kultúrne podujatie pod názvom Hámorska míľa, ktoré sa začalo hudobným úvodníkom 10.00  a športovou olympiádou pre deti a mládež.

Slávnostné zahájenie festivalu začala o 14,30 domáca detská spevácka skupina HAMORČATÁ a ženská spevácka skupina HÁMORČANKA. Potom sa predstavil humorným slovom ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA:

a spevácka skupina LELIJA, ktorá čepila nevestu:

Ďalej to boli:

– spevácka skupina STARINČANKA

– GITAROVÉ TRIO z Humenného

– spevácka skupina PAJTAŠE

– folklórny súbor CHEMLON

– tanečný súbor MERLIN

O 19,30 vrcholil festival programom v podaní humoristicko zábavnej skupiny DRIŠĽAK.