50.rokov vzniku ZŠ

V prvý deň jesenných prázdnin,30. októbra 2013, sa konala v Medzilaborciach oslava 50.výročia vzniku ZŠ Alexandra Duchnoviča, ktorej súčasným riaditeľom je RNDr. Ivan Štefanko

Dve členky našej speváckej skupiny, ktoré pochádzajú práve z tohto mesta, sú aj absolventkami tejto školy, preto im bolo veľkou cťou aktívne sa zúčastniť na spríjemnení slávnostných chvíľ tohto jubilejného výročia.

Celá slávnosť začala v dopoludňajších hodinách príhovorom primátora mesta Ing. Ivana Soleja. Nasledovalo oceňovanie bývalých učiteľov za ich obetavú prácu a kultúrny program, v ktorom sa predstavili nielen absolventi ZŠ,ale aj terajší žiaci. 

P1070006

 

P1070023

 

P1070030

P1070046

Popoludní sa všetci pozvaní hostia presunuli do priestorov školy, kde si prezreli svoje bývalé pracovisko a zaspomínali si na čas strávený medzi žiakmi a kolegami.

Nechýbala ani honosná recepcia v školskej jedálni, kde boli pripravené nielen švédske stoly plné dobrôt, a veľká torta, ale aj prezentačné tabule s fotografiami, na ktorých bolo zobrazené minulé i súčasné dianie školy.

P1070056

P1070054

P1070053

P1070055

 

 

Celej škole, pedagógom i nepedagogickým pracovníkom, žiakom i rodičom želáme veľa úspechov, nových nápadov, energie a síl pri zveľaďovaní ich školy.

P1070052

V Radvani sa oslavovala 60.-tka

V sobotný podvečer, 26. októbra 2013, zavítala spevácka skupina Lelija do dedinky Radvaň nad Laborcom, priamo na oslavu 60.-tých narodenín pána Andreja Gloda, ktorý svoje životné jubileum oslavoval v kruhu známych i celej rodiny.

Našimi piesňami sme mu prišli zablahoželať a rozveseliť jeho hostí, pretože je našim veľkým fanúšikom a za jeho starostovania nás mali možnosť spoznali radvančania mnohokrát, na rôznych podujatiach a stretnutiach.

2

Milý Andrej, veľa elánu a rodinnej pohody v ďalších rokoch života Ti želá celá LELIJA!

Habura si uctila starších

V sobotu, 26. októbra 2013, sa spojila obec Habura s Úniou žien Slovenska a pre svojich starších občanom pripravila pri príležitosti ich úcty kultúrny program v spojení s príjemným posedením.

Kultúrnu časť vytvorila naša spevácka skupina Lelija a o pohostenie sa postaral starosta obce Mikuláš Juščík v podobe guláša a sladkého koláča.

Obrázok

Napriek tomu, že sa zišlo málo ľudí, bolo to veľmi pekné popoludnie a všetkým účastníkom želáme veľa zdravia a energie v ďalších rokoch ich života.