Novoročný pozdrav Medzilaborčanom

V nedeľu, 16.februára 2014, pripravili deti z Detského domova sv.Nikolaja a reedukačné centrum pre maloleté matky s deťmi sv.Nikolaja v Medzilaborciach kultúrny program pri príležitosti uvítania Nového roka.

pozvánka

Takmer 2-hodinový program pripravili deti a mládež pod dohľadom svojich vychovávateliek a pani Anny Regrútovej, aby tak spojili príjemné s užitočným – radosť a zábavu.

Za hostí svojho programu si zvolili a oslovili Rolanda Gubu a spevácku skupinu Lelija, ktorí sa radi a ochotne podieľali na spríjemnení nedeľného popoludnia.

Okrem piesní, tancov a básni predviedli chlapci a dievčatá aj scénky – divadlo, ktorými prezentovali rozprávky. Tomu bola prispôsobená aj scéna na javisku, ktorú si vytvorili sami.

Všetci prítomní v sále boli celým priebehom programu nadšení, čo potvrdzovali aj neustálym hlasným potleskom… 

P1090435

P1090445

P1090450

P1090462

P1090459

P1090488

P1090494

P1090546

P1090503

P1090514

P1090544

P1090571

P1090581