Krásne veľkonočné sviatky

Všetkým ľuďom sveta želáme krásne,

pokojné a veselé Veľkonočné sviatky!

Obázok

60. narodeniny

14.marca 2015 sa konala rodinná oslava v hoteli Laborec v Medzilaborciach, kde oslavoval v kruhu svojich najbližších svoje krásne 60.-te narodeniny pán Harasim.

Jeho deti si pre neho pripravili prekvapenie, ktoré sa objavilo okolo 15,00 príchodom štyroch mladých ľudí za doprovodu spevu a hre na akordeóne – prišla ho potešiť spevácka skupina Lelija z Humenného.

Všetci prítomní boli veľmi prekvapení a najmä oslávenec a jeho manželka, ktorí takýto darček vôbec nečakali… O to krajšie bolo pre nás spievať známe i menej známe rusínske piesne pre všetkých na oslave,na ktorej si s nami zaspievali mladšie i staršie ročníky:o)

Oslávencovi želáme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, pohody, lásky a úspechov do ďalšieho života…

11087521_10203798911000731_158495099_o